Mailikon32  facebook

Netværk og nye samarbejdspartnere

Find viden, ressourcer og inspiration - brug netværket
.

Det kan give mange fordele for en forening at indgå i forskellige netværk.

Det kan synliggøre og positionere foreningen over for potentielle frivillige, brugere, samarbejdspartnere og bevillingsgivere.

Samtidig er netværk en måde at bringe mennesker sammen for at sætte erfaringer og viden i spil på en gensidigt værdig og ligeværdig måde, så der kan skabes øget samarbejde på tværs og videndeling, der kan åbne for nye retninger og udvikling.


Et møde eller konsulentforløb kan fx handle om:
  • Kortlægning af jeres netværk
  • Hvad søger I? - fx viden, inspiration, ressourcer eller samarbejdspartnere.
  • Identificere relevante nøglepersoner eller ressourcepersoner?
  • Hvordan starter I og styrer et netværk?