Mailikon32  facebook

Uddannelse

Kurser for Frivilligcenter Halsnæs

Nye kurser for efteråret 2017

"PTSD Hjælp mennesker med svære psykiske traumer"

Når du som frivillig skal støtte og hjælpe traumatiserede mennesker eller mennesker med diagnosen PTSD og deres pårørende, er det vigtigt, at du er klædt godt på, og ved hvordan du skal forholde dig. På dette kursus får du den nyeste og mest relevante og anvendelige viden om traumatisering og PTSD af Henrik Lyng, som er en af Danmarks mest erfarne krisepsykologer.

Kursus start: 2. og 9. oktober 2017
Mødetid: 16.30-19.30 (begge dage)
Mødested:Frivilligcenteret

Tilmelding: Til Helle på Email: helle@frivilligcenter-halsnaes.dk
For hele programmet

"Sociale medier ver. 2"
(ver. 1 blev holdt i foråret 2017)
Flere informationer følger


Vi tilpasser kurserne efter, hvad de frivillige efterspørger, så send meget gerne ønsker og forslag til kurser for 2017 til lea@frivilligcenter-halsnaes.dk
   

Kurser fra Center for frivilligt socialt arbejde
Center for frivilligt socialt arbejde i Odense udgiver hvert forår og efterår et kursuskatalog.
Som frivillig har du mulighed for at deltage i ét kursus hvert halve år. Kurserne er gratis.


Se kursustilbudene fra Center for Frivilligt Socialt Arbejde Her
se billederne for inspiration. 

Unavngivet3
Netværk
Vi tilbyder at starte og facilitere netværk mellem foreninger. Det kan være netværk mellem fx væresteder eller besøgstjenester eller netværk, hvor foreningerne arbejder med et tema, fx telefonrådgivning eller virksomhedssamarbejde.

Fælles for ovenstående initiativer er, at de er tværgående giver dig, der deltager, redskaber, som du kan bruge i hverdagen og i dit frivillige sociale arbejde. 
Rådgivning
Vi kan tilbyde frivillig økonomisk rådgivning:
Den Frivillige Økonomiske Rådgivning er et gratis, uvildigt og fortroligt tilbud til alle borgere i Halsnæs Kommune om kvalificeret hjælp til alle økonomiske problemstillinger. I den økonomiske rådgivning er tilknyttet kompetente frivillige, der alle har erfaring med at håndtere økonomiske problemstillinger fra deres professionelle virke.

Samtale forløb 
Vi tilbyder samtale forløb som individuelle samtaler i forbindelse med vanskelige situationer som f.eks. skilsmisse, sygdom, sorg eller familieproblemer. Samtalernes indhold og antallet af samtalerne tager udgangspunkt i dine ønsker og behov - det er dig, der afgør, hvad der skal tales om.

Hvis du har nogen ideer eller ønsker, så send gerne en mail til  lea@frivilligcenter-halsnaes.dk