Mailikon32  facebook

Gratis Økonomisk Vejledning

FAST TILBUD

meetingGRATIS ØKONOMISK VEJLEDNING: gratis, frivilligt og anonymt - også for ikke dansk-talende

I den gratis økonomiske vejledning står kompetente frivillige vejledere klar til at hjælpe dig med at få overblik over din økonomi. Mere end 300 personer har siden 2014 benyttet sig af tilbuddet. 

Vi hjælper med stort set alle problematikker relateret til din privatøkonomi. Vejledningen er gratis, anonym og uden forpligtelser. 

HVAD HJÆLPER VI MED 

  • At få lagt et budget 
  • Beregne konsekvenser af en ny livssituation 
  • Få overblik over gæld 
  • Forhandle med kreditorer 
  • og meget mere... 

Vejledningen foregår som udgangspunkt i frivilligcenterets lokaler på Skjoldborg, men du har også mulighed for at booke en tid på eksempelvis biblioteket eller i et medborgerhus. 

KONTAKT 
Du kan booke en tid hos frivillig koordinatorfor vejledningen:
Anne-Lise Hansen: foer@frivilligcenter-halsnaes.dk, tlf. 5370 3889 

Du kan booke indenfor følgende tidsrum: 
tirsdage ...............kl. 13-15 
onsdage ..............kl. 16-18 
torsdag ...............kl. 11-13 

KUNNE DU TÆNKE DIG AT BLIVE RÅDGIVER? 
Vi vil altid gerne have nye vejledere med på holdet, og vi hører meget gerne fra dig, hvis du har lyst til at være med.
Hvis du vil høre mere om vejledningen og rollen som vejleder, kan du kontakte Anne-Lise på tlf.nr.: 5370 3889

OGSÅ FOR IKKE DANSK-TALENDE
Den gratis økonomiske vejledning og Integrationsnetværket i Frivilligcenteret kan nu også tilbyde økonomisk vejledning for ikke dansk talende mennesker med sproglige barrierer, som ofte ikke forstår det danske system og naturligt nok derfor får problemer med økonomien. Hvis der er brug tolkebistand, vil vi arbejde for at imødekomme dette.

HVEM KAN DELTAGE?
Vejledningen henvender sig til personer fx med flygtninge- eller indvandrerbaggrund, eller andre der oplever sproglige barrierer ift. det offentlige system i Danmark.

TILMELDING
Du kan booke en tid hos frivillig koordinator for vejledningen:
Anne-Lise Hansen: foer@frivilligcenter-halsnaes.dk, tlf. 5370 3889