Mailikon32  facebook

Generalforsamling

MØDE

TORSDAG DEN 26. MARTS KL. 16.00-18.00
efterfulgt af temaaften ”Børn som pårørende” kl. 18.30 – 21.00

Vi inviterer alle medlemmer til frivilligcenterets årlige generalforsamling.
I år mødes vi i Halsnæs Medborgerhus i Hundested – i den gamle rådhussal, hvor vi starter med at afholde selve generalforsamlingen, inden vi tager hul på en vigtig og nærværende aften med gode samtaler og oplæg fra Jes Dige, som fortæller om ”’Børn som pårørende”.
Arrangementet med Jes Dige afholdes sammen med Patientforeningsnetvær- ket i Halsnæs Kommune, som i 2020 sætter fokus på pårørende. Du kan læse mere om Halsnæs Patientforeningsnetværk på frivilligcenterets hjemmeside.

PROGRAM
Kl. 16.00-18.00 Generalforsamling
Kl. 18.00-18.30 Pause med mad (for medlemmer)
Kl. 18.30-19.00 Dørene åbner for temaaftenen (åbent for alle) Kl. 19.00-21.00 Oplæg og dialog med Jes Dige (åbent for alle)

Vi håber, at rigtig mange af jer har lyst til at komme og give jeres besyv med på generalforsamlingen – og bidrage til en god aften med tid til både grin og eftertanke.

HVEM KAN DELTAGE?
Generalforsamlingen er for alle frivilligcenterets medlemmer. Maks. antal deltagere: 60
Først-til-mølle-princippet gælder.

STED
Halsnæs Medborgerhus, Rådhussalen i Hundested, Nørregade 61, 3390 Hundested

TILMELDING
Senest 24.3. via NemTilmeld.

OBS!! Hvis du vil deltage i temaaftenen efter generalforsamlingen, skal du tilmelde dig dette særskilt.