Mailikon32  facebook

Børn som pårørende

TEMAAFTEN

TORSDAG DEN 26. MARTS KL. 18.30-20.30

Når far, mor, søster eller bror bliver ramt af alvorlig sygdom, lider børnene.
Det siger næsten sig selv, men alligevel bliver denne svære problemstilling ofte overset.
At miste en forælder er noget af det mest traumatiske, et barn kan opleve, og forskning fra Kræftens Bekæmpelse viser, at børn og unge under 30, der har mistet en forælder, har markant højere risiko for at få antidepressiv medicin.

Formålet med denne temaaften er få talt om det svære emne, børn som pårø- rende til syge voksne og børn er. Hvad er god hjælp til børnene i denne ulykke- lige situation?

Vi byder på et glas vin og et stykke kage.

UnknownOPLÆGSHOLDER
Jes Dige har gennem 25 år været en drivkraft indenfor arbejdet med børn i sorg.
Tidligere gennem samarbejde med
Kræftens Bekæmpelse, i dag som direktør og daglig leder i foreningen Skyggebørn.

HVEM KAN DELTAGE?
Alle er velkomne. Tilmelding er nødvendig. Maks. antal deltagere: 50 Først-til-mølle-princippet gælder

STED
Halsnæs Medborgerhus i Hundested, Nørregade 61, 3390 Hundested

TILMELDING
Senest 24.3. via NemTilmeld.