Mailikon32  facebook

22. nov. Ledelse af peer frivillige

Som leder for frivillige peers – dvs. frivillige, der bruger egne personlige livserfaringer til at støtte andre i samme livssituation - har man brug for viden om de særlige motivations- og ledelsesformer, som denne type frivillige kalder på. Dette kursus giver inspiration og værktøjer til arbejdet med at motivere og udvikle peer frivillige og samtidig komme i mål med den frivillige sociale indsats over for brugerne. Læs uddybende beskrivelse her.

Dette kursus afholdes i samarbejde med 4 andre frivilligcentre. Der vil være begrænsede pladser, og vi forbeholder os retten til at prioritere deltagere, som har erfaring og/eller udsigt til at gøre direkte brug af læring fra kurset.

Dato: 22. november 2018
Tid: 9.30 - 16.00 
Sted: Kedelhuset, Fredensvej 12b, 3400 Hillerød

Bemærk: Dette er et heldagskursus, som afholdes på en hverdag.

Tilmelding: Send en e-mail til Lea på lea@frivilligcenter-halsnaes.dk eller ring 61 33 24 07 senest d. 29. oktober 2018