Mailikon32  facebook
STORTlogoHalsnaes

Facebook for frivillige

KURSUSUnknown

ONSDAG DEN 22. JANUAR KL. 16.00-20.00

Kurset er et grundkursus i Facebook for frivillige. Facebook er en nem måde at kommunikere internt i jeres grupper, men det er også en god vej til at nå ud til nye medlemmer/brugere eller dem, som bare ønsker at følge med i jeres ar- bejde fra sidelinjen.

På kurset undersøger vi, hvordan I bedst bruger det sociale medie mere aktivt i hverdagen, og hvilke funktioner der er de mest relevante for frivillige for- eninger og grupper. Herunder indeholder kurset en række konkrete øvelser, tips og tricks til at få brugt de sociale medier, ud fra den tid og det behov I har i hverdagen.

UNDERVISER
Julia Jakobsen har mange års erfaring som frivillig og ansat projektleder, og har løbende gennem sit arbejdsliv arbejdet med strategiske kommunikationsopga- ver, markedsføring og sociale medier.

HVEM KAN DELTAGE?
Kurset retter sig mod frivillige eller dig, som har lyst til at blive frivillig i en for- ening eller grupper. Vi opfordrer deltagerne til at medbringe egen computer. Vi har få computere der kan udlånes, hvis man ikke selv har mulighed for at med- bringe en. Maks. antal deltagere: 12

Først-til-mølle-princippet gælder for både deltagelse og lån af computere.

STED
Frivilligcenter Halsnæs, Valseværksstræde 5A, 3300 Frederiksværk i lokale ’Søen 1 og 2’ på 1. sal

TILMELDING
Senest den 21. januar 2020 via NemTilmeld