Mailikon32  facebook
STORTlogoHalsnaes

Puljen til frivilligt socialt arbejde i Halsnæs: §18-midler

INFORMATIONSMØDE

TORSDAG DEN 20. FEBRUAR KL. 16.00-17.00

To gange om året uddeler Halsnæs Kommune midler til lokale foreninger, grupper og enkeltpersoner, som laver frivilligt arbejde med et socialt formål. Deadline for ansøgning om §18-midler i 2020 ligger hhv. den 1. marts og 15. august. Derfor inviterer vi i starten af februar til informationsmøde om dette års §18-midler.

Mødet holder vi i samarbejde med en medarbejder fra kommunen, og sam- men giver vi en introduktion til, hvordan ansøgningsprocedurerne kommer til at være i 2020, og svarer på alle spørgsmål.
I år holder vi igen ét samlet møde om §18-ansøgning.

Læs venligst mere om puljen og ansøgningskriterierne, download ansøgningsskema via Halsnæs Kommunes hjemmeside, inden mødet. 
halsnaes.dk/borger/voksne-og-seniorer/frivilligt-socialt-arbejde
halsnaes.dk/borger/voksne-og-seniorer/frivilligt-socialt-arbejde/ansoegning

HVEM KAN DELTAGE?
Informationsmødet er åbent for alle. Maks. antal deltagere: 20

STED
Frivilligcenter Halsnæs, Valseværksstræde 5A, 3300 Frederiksværk i lokale ’Mødelokale med projektor’ i stueetagen.

TILMELDING
Senest 19. februar via NemTilmeld.