Mailikon32  facebook

Gruppedynamik

WORKSHOPgroup

ONSDAG DEN 15. APRIL 2020 KL. 19.00-21.30

Hvad sker der når folk mødes?

Lær dig selv bedre at kende - og bliv
bedre til samspillet med andre.
Som frivillige mødes vi i grupper- det
kan være selvhjælp, netværk eller andre grupper, hvor vi har fælles interesser eller emner. Jo bedre forudsætninger en gruppe har for at skabe et fælles grundlag og lære hinanden at kende, jo større chance er der for at håndtere de forskellige konflikter, der kan opstå. Alle har ønske om at være med
i en gruppe som fungerer og ikke mindst finde sin egen plads i gruppen.

Helt grundlæggende handler samarbejde om at kende sig selv og om at kunne kommunikere med andre - også dem, man ikke selv ligner. De to en halv time vil tage os med på en rejse, hvor vi gennem nogle små øvelser dels lærer os selv lidt bedre at kende, dels får sat ord på, hvilke kvaliteter der er vigtige, når vi skal samarbejde med andre, som ikke nødvendigvis ligner os.

UNDERVISER
Ia Brix Ohmann er rådgiver og facilitator, der har startet sin egen virksomhed, overlap.dk. Hun har mere end 30 års erfaring med frivillighed og civilsamfund fra bl.a. Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening og Ældre Sagen. Ia har læst antropologi og udviklingsstudier i USA og har en Master i socialt entreprenørskab fra RUC.

HVEM KAN DELTAGE?
Alle medlemmer af netvæksgrupper og andre interesserede.

STED
Frivilligcenter Halsnæs, Valseværksstræde 5A, 3300 Frederiksværk

TILMELDING
Senest 14.4. via NemTilmeld.