Mailikon32  facebook
STORTlogoHalsnaes

Gruppedynamik

WORKSHOP
group
ONSDAG DEN 9. SEPTEMBER 2020 KL. 17.00-19.30

Frivilligcenter Halsnæs tager et helt nyt fagligt skridt: Denne workshop om gruppedynamik er et tilbud til alle borgere, der er optaget af bedre samspil med andre mennesker i grupper.
Mennesker er sociale dyr, vi lever, arbejder og engagerer os i grupper. At forstå, hvem jeg selv er i grupper, hvilke roller jeg påtager mig, og hvordan jeg kan påvirke gruppen som et hele, er derfor en helt afgørende evne at blive opmærksom på og udvikle. Den er vigtig i frivillige selvhjælps- og netværksgrupper, men absolut også mange andre steder i tilværelsen. 
 
Workshoppen giver dig mulighed for at lære dig selv bedre at kende og styrke dit samspil med andre. Jo bedre forudsætninger en gruppe har for at skabe et fælles grundlag og lære hinanden at kende, jo større chance er der for at håndtere de forskellige konflikter, der kan opstå. Alle har ønske om at være med i en gruppe, som fungerer og ikke mindst finde sin egen plads i gruppen.

Helt grundlæggende handler samarbejde om at kende sig selv og om at kunne kommunikere med andre. Også dem, man ikke selv ligner. De to timer vil tage os med på en rejse, hvor vi gennem nogle små øvelser dels lærer os selv bedre at kende, dels får sat ord på, hvilke kvaliteter, der er vigtige, når vi skal samarbejde med andre, som altså ikke nødvendigvis ligner os.
 
Der vil blive serveret sandwich i pausen.

UNDERVISER
Ia Brix Ohmann er rådgiver og facilitator, der har startet sin egen virksomhed, overlap.dk. Hun har mere end 30 års erfaring med frivillighed og civilsamfund fra bl.a. Friluftsrådet, Danmarks Naturfredningsforening og Ældre Sagen. Ia har læst antropologi og udviklingsstudier i USA og har en Master i socialt entreprenørskab fra RUC.

HVEM KAN DELTAGE?
Alle medlemmer af netvæksgrupper og andre interesserede.

STED
Frivilligcenter Halsnæs, Valseværksstræde 5A, 3300 Frederiksværk.

TILMELDING
Senest 8. september 2020 via NemTilmeld.