Mailikon32  facebook

Konsulentbistand

Konsulentbistand til udfordringerne

Erfaringer viser, at det kræver ressourcer at starte et samarbejde og at vedligeholde det. For selv om kommuner og foreninger ofte retter deres indsats mod de samme borgere, så har de forskellige perspektiver, præmisser, arbejdsmetoder og værdier.
Derfor er der en række spørgsmål og hensyn, som er værd at overveje når I indgår et samarbejde.

Vi står til rådighed med konkret hjælp og sparring. På et møde eller i et konsulentforløb kan vi fx komme ind på:

Samarbejde med en forening

 • Hvad er jeres motivation, og hvad vil I opnå?
 • Hvornår er samarbejdet en succes?
 • Hvad vil I samarbejde om?
 • Hvordan hænger samarbejdet sammen med målsætninger og værdier?
 • Hvordan organiserer og plejer I samarbejdet?
 • Bør I udarbejde en samarbejdsaftale?
 • Hvordan vil I evaluere samarbejdet?

Inddragelse og organisering af frivillige
 • Hvilke opgaver kan frivillige varetage?
 • Hvilke krav kan I stille til frivillige?
 • Hvordan sikrer I en god introduktion, og hvordan fastholder I de frivillige?
 • Hvordan motiverer og passer I på de frivillige?
 • Hvordan fordeler I ansvar og opgaver?
 • Hvordan skal I organisere de frivillige?
 • Hvem refererer til hvem?
 • Skal I have en frivilligpolitik?
 • Frivillige på arbejdspladsen
Vi kan også holde et foredrag eller en workshop for jeres medarbejdere, som sætter fokus på de spørgsmål, mange ansatte har, når de skal forholde sig til at have frivillige på arbejdspladsen for første gang:

 • Hvordan kan man have frivillige på en institution, som ikke er uddannede inden for feltet?
 • Kommer de frivillige for at overtage mit job?
 • Hvordan trækker man græsen for opgaver i praksis?
 • Forventer de frivillige at blive en del af vores fællesskab?
Vi har desværre ikke mulighed for at give egentlige sparringsforløb uden beregning, og en eventuel pris afhænger af opgavens størrelse og behovet for support.

Men kontakt os gerne og få en uformel snak om, hvordan vi kan støtte jer i processen.
Lokalebooking
LOKALEBOOKING

Lokalerne har fået navne som afspejler naturområderne i kommunen. Vi håber I vil drage nytte af de mange nye muligheder i lokalerne, og glæder os til vise dem frem. Klik på billedet for flere informationer.

Læs mere ->

Mangler du??
Foreninger og grupper

Find medlemsforeninger og grupper Klik på billedet for flere informationer.

Læs mere ->

Frivillig job
Frivillig job

Frivilligjob.dk er Danmarks største jobportal for frivilligt arbejde. Der er en stor rækkevidde af frivillige jobs, og du kan finde et job i din kommune
Klik på billedet for at søge.

Læs mere ->

Social Vejviser
SOCIAL VEJVISER

Guiden henvender sig til borgere, som søger hjælp og støtte fra foreningerne samt pårørende, foreninger eller kommunens ansatte, sagsbehandlere og andre fagfolk, som kan have brug for at henvise borgere til frivillige sociale tilbud.

Læs mere ->

RIS & ROS
RIS & ROS

Nu kan du komme med ris og ros til Frivilligcentreret Halsnæs. Send det på mail lea@frivilligcenter-halsnaes.dk eller ring på telefon 6133 2407
Klik på billedet for at læse alle vores Ris & Ros.

Læs mere ->