Mailikon32  facebook

Viden og info

 

De frivillige sociale foreninger arbejder inden for det sociale og sundhedsmæssige område, og de sigter mod at forbedre velfærden eller livskvaliteten for enkeltindivider eller grupper. Foreningerne bygger selvsagt store dele af deres arbejde på frivillig arbejdskraft, men der er også mange lønnede ansatte i frivillige sociale foreninger.

Inden for det sidste årti har interessen for de frivillige sociale foreninger som vigtige aktører og fornyere af velfærdssamfundet været stigende. Det er en udbredt opfattelse, at de frivillige foreninger har særlige kvaliteter og muligheder, som kan være en alternativ indsats og et selvstændigt supplement til den offentlige velfærd, og som kan bidrage med en positiv værdi for de borgere, som befinder sig i en sårbar situation og har brug for en ekstra håndsrækning.

Værdien af det frivillige arbejde kan da heller ikke fremhæves nok. Hvis de mange frivillige ikke tog et medansvar og gjorde en ekstra indsats i vores foreningsliv, ville der stort set ikke eksistere idrætsklubber, kulturelle institutioner, spejderbevægelse eller nogen af de mange andre fritidsaktiviteter til børn og voksne. Og den store hjælp og støtte til sårbare og udsatte borgere i de sociale foreninger ville være et uoverskueligt tab for den enkelte og samfundet som helhed.

Tal fra en stor undersøgelse i 2004 viser, at ca. 1/3 af den danske befolkning udførte frivilligt arbejde, og at værdien af den frivillige indsats løber op i ca. 135 milliarder kroner – eller godt 9 % af BNP. På det social- og sundhedsområde var det ca. 6 %. Ifølge senere undersøgelser skulle tallet være stigende.  

I menuen for oven har vi samlet nyttige informationer og relevant viden om feltet samt links til yderligere information.

Hvis du vil vide mere så kontakt os endelig
Lokalebooking
LOKALEBOOKING

Lokalerne har fået navne som afspejler naturområderne i kommunen. Vi håber I vil drage nytte af de mange nye muligheder i lokalerne, og glæder os til vise dem frem. Klik på billedet for flere informationer.

Læs mere ->

Mangler du??
Foreninger og grupper

Find medlemsforeninger og grupper Klik på billedet for flere informationer.

Læs mere ->

Frivillig job
Frivillig job

Frivilligjob.dk er Danmarks største jobportal for frivilligt arbejde. Der er en stor rækkevidde af frivillige jobs, og du kan finde et job i din kommune
Klik på billedet for at søge.

Læs mere ->

Social Vejviser
SOCIAL VEJVISER

Guiden henvender sig til borgere, som søger hjælp og støtte fra foreningerne samt pårørende, foreninger eller kommunens ansatte, sagsbehandlere og andre fagfolk, som kan have brug for at henvise borgere til frivillige sociale tilbud.

Læs mere ->

RIS & ROS
RIS & ROS

Nu kan du komme med ris og ros til Frivilligcentreret Halsnæs. Send det på mail lea@frivilligcenter-halsnaes.dk eller ring på telefon 6133 2407
Klik på billedet for at læse alle vores Ris & Ros.

Læs mere ->