Mailikon32  facebook

Social Vejviser

Der er en bred vifte af frivillige sociale tilbud i vores kommune. Tilbuddene henvender sig til borgere med forskellige behov og problemstillinger. Vi har udarbejdet 'Den Sociale Vejviser', en oversigt over sociale tilbud, der er baseret på frivillighed. Målet for guiden er at gøre det nemt at finde tilbud, som passer til den enkeltes behov og situation.

Guiden henvender sig til borgere, som søger hjælp og støtte fra foreningerne samt pårørende, foreninger eller kommunens ansatte, sagsbehandlere og andre fagfolk, som kan have brug for at henvise borgere til frivillige sociale tilbud.

Kontakt os gerne, hvis du kender til et tilbud, som skal tilføjes guiden, eller hvis du har rettelser til et tilbud eller en forening, som du er bruger af eller frivillig på.

Boligsocialt arbejde (2)

Rådgivning og sociale aktiviteter indenfor det boligsociale arbejde

Familie & forældre (5)

Tilbud om rådgivning og støtte, sorggrupper og sociale aktiviteter målrettet familier

Handicap (3)

Tilbud målrettet mennesker med handicap

Misbrug & afhængighed (2)

Tilbud indenfor misbrug og afhængighed

Retssystemet (1)

Tilbud til straffede og pårørende samt tilbud om retshjælp.

Sundhed og sygdom (10)

Tilbud indenfor en stor variation af sundheds og sygdoms kategorier

Øvrige (10)

Tilbud, som spænder bredere end de øvrige kategorier og henvender sig til alle eller flere forskellige målgrupper

Børn & Unge (6)

Tilbud om rådgivning, væresteder, sorggrupper, ferier og samvær med voksne målrettet børn og unge.

Flygtninge & indvandrere (6)

Tilbud målrettet flygtninge og indvandrere

Kvinder (1)

Tilbud målrettet kvinder

Psykisk sårbarhed (6)

Tilbud målrettet psykisk sårbare

Socialt udsatte (1)

Tilbud til socialt udsatte - målgrupper som fx ældre, ensomme og handicappede.

Tro og kultur (6)

Folkekirkelige og interkulturelle tilbud indenfor tro og kultur

Ældre (4)

Tilbud til ældre fx motions- og sociale aktiviteter samt interesseorganisationer

Anonyme & gratis tilbud

samtaler

Personlig støtte og vejledning
I Frivilligcentret har du mulighed for at få hjælp fra den økonomiske rådgivning, få støtte fra en frivillig bisidder eller indgå i et inviduelt samtaleforløb.