Mailikon32  facebook

Organisering af frivillige

Frivillige er foreningens allerstørste aktiv
Hvis I vil sikre en aktiv forening, der ikke driver rovdrift på ”Tordenskjolds soldater”, er organisering og ledelse af frivillige altafgørende.

Derfor er det en god ide at arbejde med fordeling af ansvar og arbejdsopgaver, med organisationens struktur, klare forventningsafstemninger og kommunikationen internt i foreningen.


Et møde eller konsulentforløb kan fx handle om:
  • Hvordan kan I styre frivillige?
  • Hvordan fordeler I ansvar og opgaver
  • Hvordan skal I organisere de frivillige?
  • Hvordan motiverer og passer I på de frivillige?
  • Hvordan håndterer I konflikter?
  • Kan I fyre en frivillig?
  • Hvem refererer til hvem?
  • Hvordan sikrer vi en god intern kommunikation?
  • Skal vi have en frivilligpolitik?

Anonyme & gratis tilbud

samtaler

Personlig støtte og vejledning
I Frivilligcentret har du mulighed for at få hjælp fra den økonomiske rådgivning, få støtte fra en frivillig bisidder eller indgå i et inviduelt samtaleforløb.