Mailikon32  facebook

Opstart af ny forening

Skal I starte en ny forening?
En forening opfattes normalt som en sammenslutning af mennesker med et fælles mål eller en fælles interesse, som er organiseret og ledet efter almindelige demokratiske regler og procedurer.

I Danmark er foreningsfriheden nedskrevet i Grundlovens § 78, hvoraf det fremgår, at alle har ret til at danne foreninger og ikke kan opløses af staten - så længe formålet er lovligt.

Derudover er der ikke en egentlig lov om foreninger i Danmark, som stiller krav til, hvordan en forening skal styres eller drives.

Foreninger kan dog være underlagt lovgivning fra andre områder, fx persondataloven, erstatningsansvar eller eventuelt medarbejderansvar.


Et møde eller konsulentforløb kan fx handle om:
  • Formål med foreningen (hvad – hvorfor – for hvem?)
  • Hvordan foreningen skal organiseres?
  • Bestyrelsens sammensætning og ansvar
  • Forventede udgifter
  • Støttemuligheder - offentlig, private fonde m.v.?
  • Vedtægter
  • Stiftende generalforsamling
  • Samarbejdspartnere
Lokalebooking
LOKALEBOOKING

Lokalerne har fået navne som afspejler naturområderne i kommunen. Vi håber I vil drage nytte af de mange nye muligheder i lokalerne, og glæder os til vise dem frem. Klik på billedet for flere informationer.

Læs mere ->

Mangler du??
Foreninger og grupper

Find medlemsforeninger og grupper Klik på billedet for flere informationer.

Læs mere ->

Frivillig job
Frivillig job

Frivilligjob.dk er Danmarks største jobportal for frivilligt arbejde. Der er en stor rækkevidde af frivillige jobs, og du kan finde et job i din kommune
Klik på billedet for at søge.

Læs mere ->

Social Vejviser
SOCIAL VEJVISER

Guiden henvender sig til borgere, som søger hjælp og støtte fra foreningerne samt pårørende, foreninger eller kommunens ansatte, sagsbehandlere og andre fagfolk, som kan have brug for at henvise borgere til frivillige sociale tilbud.

Læs mere ->

RIS & ROS
RIS & ROS

Nu kan du komme med ris og ros til Frivilligcentreret Halsnæs. Send det på mail lea@frivilligcenter-halsnaes.dk eller ring på telefon 6133 2407
Klik på billedet for at læse alle vores Ris & Ros.

Læs mere ->