Mailikon32  facebook

Opstart af ny forening

Skal I starte en ny forening?
En forening opfattes normalt som en sammenslutning af mennesker med et fælles mål eller en fælles interesse, som er organiseret og ledet efter almindelige demokratiske regler og procedurer.

I Danmark er foreningsfriheden nedskrevet i Grundlovens § 78, hvoraf det fremgår, at alle har ret til at danne foreninger og ikke kan opløses af staten - så længe formålet er lovligt.

Derudover er der ikke en egentlig lov om foreninger i Danmark, som stiller krav til, hvordan en forening skal styres eller drives.

Foreninger kan dog være underlagt lovgivning fra andre områder, fx persondataloven, erstatningsansvar eller eventuelt medarbejderansvar.


Et møde eller konsulentforløb kan fx handle om:
  • Formål med foreningen (hvad – hvorfor – for hvem?)
  • Hvordan foreningen skal organiseres?
  • Bestyrelsens sammensætning og ansvar
  • Forventede udgifter
  • Støttemuligheder - offentlig, private fonde m.v.?
  • Vedtægter
  • Stiftende generalforsamling
  • Samarbejdspartnere

Anonyme & gratis tilbud

samtaler

Personlig støtte og vejledning
I Frivilligcentret har du mulighed for at få hjælp fra den økonomiske rådgivning, få støtte fra en frivillig bisidder eller indgå i et inviduelt samtaleforløb.